Park Miejski w Tczewie

Strona poświęcona rewitalizacji parku

Inwentaryzacja Parku

Inwentaryzacja przeprowadzona na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez mgr. Marcina Urbańskiego 2016. W 2016 Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa złożył wniosek o nadanie Parkowy Miejskiemu w Tczewie statusu zabytku. WUOZ w Gdańsku zlecił przygotowanie inwentaryzacji niezbędnej do podjęcia decyzji o uznaniu parku za zabytek.

Czytaj więcej...

Aktualizacja inwentaryzacji zieleni Parku Miejskiego w Tczewie 1998r.

Załącznik do projektu renowacji parku z 1998r.

Czytaj więcej...