Park Miejski w Tczewie

Strona poświęcona rewitalizacji parku

Inwentaryzacja Parku

Inwentaryzacja przeprowadzona na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez mgr. Marcina Urbańskiego 2016. W 2016 Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa złożył wniosek o nadanie Parkowy Miejskiemu w Tczewie statusu zabytku. WUOZ w Gdańsku zlecił przygotowanie inwentaryzacji niezbędnej do podjęcia decyzji o uznaniu parku za zabytek.

Załączniki:

Loading...

Nie widzisz dokumentu, klinij pobierz

Loading...

Nie widzisz dokumentu, klinij pobierz

Dokumentcja fotograficzna:

Loading...

Nie widzisz dokumentu, klinij pobierz

Loading...

Nie widzisz dokumentu, klinij pobierz

Metryka:

Loading...

Nie widzisz dokumentu, klinij pobierz

Konserwator - założenia merytoryczne:

Loading...

Nie widzisz dokumentu, klinij pobierz