Park Miejski w Tczewie

Strona poświęcona rewitalizacji parku

Opis i analiza wartościowa istniejącej zieleni

Na terenie parku występuje około 10000 sztuk drzew i krzewów (uwzględniając krzewy w skupiskach oraz żywopłoty), w przeważającej większości liściaste. Wiek najstarszych drzew rosnących w parku określa się na prawie 120 lat, pochodzą z pierwszych założeń parkowych z końca XIX stulecia. Niektóre drzewa osiągnęły wysokość 25 m i więcej.

Ptaki

Inwentaryzacja ornitologiczna Parku Miejskiego w Tczewie opracowana przez Łukasza Ogonowskiego, sfinansowana ze środków firmy EATON

Nietoperze

Przedstawiamy wyniki badania obecności nietoperzy w parku miejskim, które odbyło się w lipcu w 2016r.