Park Miejski w Tczewie

Strona poświęcona rewitalizacji parku

Opis i analiza wartościowa istniejącej zieleni

Na terenie parku występuje około 10000 sztuk drzew i krzewów (uwzględniając krzewy w skupiskach oraz żywopłoty), w przeważającej większości liściaste. Wiek najstarszych drzew rosnących w parku określa się na prawie 120 lat, pochodzą z pierwszych założeń parkowych z końca XIX stulecia. Niektóre drzewa osiągnęły wysokość 25 m i więcej.

Jest sporo drzew których wiek określa się w przedziale 70-90 lat. W ramach inwentaryzacji z 1998 r. każdemu z drzew nadano numer w obrębie poszczególnych sektorów. Ogółem nadano 2.610 numerów w 17 sektorach. Znaczną część z ogólnej liczby wszystkich drzew stanowią gatunki liściaste (96,7%), a tylko 3,3% to drzewa iglaste. Wśród gatunków liściastych przeważa jesion wyniosły (20,65% udziału), klon pospolity (20,25%), lipa drobnolistna (13,03%), w mniejszej ilości występują także: Dąb szypułkowy, Buk zwyczajny, Robinia akacjowa. Do ciekawszych, rzadziej spotykanych gatunków, ich odmian i form drzew znajdujących się w parku należą: lipa amerykańska, lipa długo-ogonkowa, lipa krymska, topola biała, jabłoń rajska, buk pospolity (forma purpurowa), dąb szypułkowy (forma stożkowata), leszczyna turecka, kasztanowiec czerwony i klon srebrzysty. Wśród drzew iglastych pojedynczo występują: choina kanadyjska, cyprysik groszkowy, jodła kalifornijska. Do liczniej występujących, ciekawszych gatunków należą: sosna czarna, jodła pospolita, świerk kłujący, daglezja zielona. Wśród drzewostanu można również spotkać: Brzozę brodawkowatą, Jarząb pospolity, Leszczynę turecką, Klon jesionolistny, Klon Srebrzysty, Topolę kanadyjską i białą. Na uwagę, ze względu na wymiary oraz rzadkość występowania zasługują następujące egzemplarze: • grupę Klonu polnego nr 81; 82; 84 • fragment nasadzenia z Lipy drobnolistnej od numeru 49 do 63 • dwa Kasztanowce czerwone nr 99, nr 101 - w sektorze 11: • Daglezję zieloną nr 216 - w sektorze nr 12: • dwa Dęby szypułkowe nr 20; 27 oraz • Klon srebrzysty nr 30 - w sektorze nr 14: • Jesion wyniosły nr 50; • jedne z najstarszych drzew w parku „ Wierzby płaczące" nr 70; nr 82. Drzewa te mimo, że mocno uszkodzone są świadectwem dawnych, minionych lat. Starsi mieszkańcy Tczewa mówią, że zawsze tu rosły, można je spotkać na starych rycinach i fotografiach. • fragment nasadzenia z Lipy krymskiej nr od 72 do 81 • Topolę białą nr 103 • Buki czerwone nr 108 i 109 • Lipę amerykańską nr 120 . Na terenie Parku znajdują się 3 pomniki przyrody: Lipa amerykańska (obwód pnia: 295 cm, wysokość drzewa: 27,5 m, średnica korony: 23 m); Buk pospolity f.purpurowa (odmiana czerwonolistna) (obwód pnia: 273 cm, wysokość drzewa: 22 m, średnica korony: 18 m), Buk pospolity f.purpurowa (odmiana czerwonolistna) (obwód pnia: 207 cm wysokość drzewa: 21 m, średnica korony: 18 m)

(informacja z dokumentacji Miejskiego Konserwatora Zabytków)