Park Miejski w Tczewie

Strona poświęcona rewitalizacji parku

Wspólna koncepcja rewitalizacji opracowana przez Urząd Miejski i stronę społeczną

Głównym założeniem koncepcji programowo - przestrzennej Parku Miejskiego w Tczewie jest wydobycie największych walorów przyrodniczych i przestrzennych wraz z zachowaniem i wzmocnieniem jego naturalnego charakteru a także stworzeniem dodatkowych przestrzeni dla poprawy funkcjonowania parku przez cały rok.

Obraz w pełnej rozdzielczości, kliknij

Loading...

Nie widzisz dokumentu, kliknij pobierz