Park Miejski w Tczewie

Strona poświęcona rewitalizacji parku

Społeczna koncepcja rewitalizacji Parku Miejskiego w Tczewie

Koncepcja stworzono przez grupę mieszkańców w ramach akcji Masz głos, Masz wybór działanie Przestrzeń dla Ludzi. W trakcie półrocznych prac przeprowadzono m.in. Inwentaryzację infrastruktury parku , zasobów przyrodniczych, badanie ankietowe oraz przy wsparciu Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju warsztaty dla reprezentatywnej grupy mieszkańców.

Loading...

Nie widzisz dokumentu, kliknij pobierz