Park Miejski w Tczewie

Strona poświęcona rewitalizacji parku

Wspólna koncepcja rewitalizacji opracowana przez Urząd Miejski i stronę społeczną

Głównym założeniem koncepcji programowo - przestrzennej Parku Miejskiego w Tczewie jest wydobycie największych walorów przyrodniczych i przestrzennych wraz z zachowaniem i wzmocnieniem jego naturalnego charakteru a także stworzeniem dodatkowych przestrzeni dla poprawy funkcjonowania parku przez cały rok.

Społeczna koncepcja rewitalizacji Parku Miejskiego w Tczewie

Koncepcja stworzono przez grupę mieszkańców w ramach akcji Masz głos, Masz wybór działanie Przestrzeń dla Ludzi. W trakcie półrocznych prac przeprowadzono m.in. Inwentaryzację infrastruktury parku , zasobów przyrodniczych, badanie ankietowe oraz przy wsparciu Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju warsztaty dla reprezentatywnej grupy mieszkańców.

Projekt renowacji Parku Miejskiego z 1998 r.

Projekt stworzony przez mgr inż.z Janusza Landowskiego i mgr inż. Anbę Bubkę na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych.